• 3
  • 4
  • 5
czwartek, 03 lipiec 2014 21:12

UTK sugeruje modernizację linii 201

Written by

Trójmiejski węzeł kolejowy zbliża się do granic swoich możliwości – dalsze zwiększanie zapotrzebowania na przewozy może zagrozić paraliżem na torach. Wobec tego, konieczna staje się modernizacja linii 201 łączącej Bydgoszcz z Gdynią – to wnioski z opublikowanego wczoraj raportu Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował bariery infrastrukturalne w rozwoju kolejowego transportu towarowego. Jedną z nich była ograniczona przepustowość dwóch kluczowych z punktu widzenia ruchu towarowego węzłów – trójmiejskiego i katowickiego.

W części poświęconej problemom trójmiejskiego węzła kolejowego autorzy zauważają, że dynamiczny rozwój przeładunków w portach w Gdyni i Gdańsku generuje rosnące zapotrzebowanie na przewozy towarowe. W połączeniu z coraz większym na przewozy pasażerskie, tak aglomeracyjne jak i dalekobieżne, może sprawić, że obecna przepustowość torów w regionie stanie się dalece niewystarczająca.

Pierwszym spośród rozwiązań takiego stanu rzeczy, postulowanym przez UTK jest zapewnienie alternatywnej trasy dostępu do Portu Gdynia poprzez modernizację linii 201, łączącej Gdynię z Bydgoszczą. Linia ta, obecnie jednotorowa i niezelektryfikowana, w Master Planie dla transportu kolejowego do 2030r. dedykowana została dla obsługi ruchu kolejowego.

Wnioski te pokrywają się z zawartymi w przygotowanym na zlecenie Rady Interesantów Portu Gdynia, raporcie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Stał się on przyczynkiem do debaty, która odbyła się 11 czerwca w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.  W jej trakcie zarówno przewoźnicy, portowcy i eksperci kolejnictwa podkreślali wagę modernizacji linii 201 dla gospodarki krajowej.

„Raport Urzędu Transportu Kolejowego to kolejne potwierdzenie faktu, że problem z przepustowością torów istnieje i staje się coraz bardziej palący” – powiedział przewodniczący zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia, Krzysztof Szymborski. –„Modernizacja i elektryfikacja linii 201, tak aby zapewnić alternatywną trasę dojazdu do Gdyni jest konieczna, jeśli trójmiejskie porty mają się dalej rozwijać. Jednak aby do niej doszło konieczna jest współpraca PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów.”

PKP PLK planuje bowiem modernizację tej linii, jednak jedynie na krótkim odcinku, dedykowanym ruchowi aglomeracyjnemu. Jak argumentowali w trakcie warszawskiej debaty przedstawiciele spółki – aby uzyskać finansowanie inwestycji ze środków UE, konieczne jest podniesienie jej priorytetu w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, zatwierdzanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


 

środa, 02 lipiec 2014 21:15

ATC Cargo członkiem RIP

Written by

26 czerwca b.r. w do członków Rady Interesantów Portu Gdynia dołączyła firma ATC Cargo – dynamicznie rozwijająca się spółka spedycyjna, od czerwca 2010 notowana na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka ATC Cargo powstała w lipcu 2006 z myślą o świadczeniu usług podwykonawczych z zakresu agencji transportowych, transportu, przeładunku oraz magazynowania dla globalnych organizacji logistycznych, armatorów i innych firm w branży. Świadczy usługi z zakresu frachtu morskiego, lotniczego, transportu intermodalnego i drogowe, magazynowania oraz odpraw celnych. Spółka jest m.in. członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki i WCA Family of Logistics Networks – organizacji skupiającej blisko 1700 niezależnych firm spedycyjnych ze wszystkich zakątków świata, charakteryzujących się wysoką jakością i profesjonalizmem świadczonych usług. Spółka od dawna wspiera działania Rady Interesantów Portu na rzecz zwalczania barier administracyjnych w transporcie i handlu międzynarodowym.

Serdecznie witamy w Radzie!


 

wtorek, 01 lipiec 2014 21:20

Apel o wsparcie dla Szpitala Dziecięcego w Gdańsku

Written by

Szanowni Państwo,

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia zachęca członków Rady i wszystkich zainteresowanych do fundowania cegiełek dla szpitala dziecięcego w Oliwie.


 

wtorek, 24 czerwiec 2014 21:24

Projekt “Efektywny i niezakłócony dostęp do terminali morskich w porcie gdyńskim”

Written by

Rada Interesantów Portu Gdynia zaprasza do udziału w projekcie:

 Efektywny i niezakłócony dostęp do terminali morskich w porcie gdyńskim

★ Celem projektu jest opracowanie optymalnego modelu biznesowo-operacyjnego obsługi kolejowej terminali i innych punktów przeładunkowych wagonów na terenie ZMPG tak, aby wszelkie prace modernizacyjne infrastruktury kolejowej w najbliższym otoczeniu uwzględniały potrzeby jego użytkowników. Powinniśmy w ten sposób, wspólnie z Zarządem Portu, osiągnąć racjonalne wykorzystanie inwestycji PLK i ZMPG, które będą prowadzone w najbliższych latach.

 ★ Projekt nie zajmuje się problemami trójmiejskiego węzła kolejowego, który RIP Gdynia prowadzi  osobno i niezależnie od tego.

 ★ Obszar projektu to Stacja Gdynia Port i tory należące do Zarządu Portu.

 ★  Planowany czas projektu: do końca października 2014.

Wyniki wspólnej pracy będą przedstawione Zarządowi Portu i PKP PLK, właścicielom i zarządcom układu torowego obsługującego cały port.

  Grupa inicjatywna projektu:

BCT – Piotr Frąckowiak, proponowany koordynator projektu

Loconi – Karolina Wlazło, dyr. Oddziału w Gdyni

Balticon – Krzysztof Murglin, dyr. Ds. Spedycji kolejowej.

 Namawiam Państwa do aktywnego udziału w projekcie dla zapewnienia swoich interesów i udziału w wypracowaniu najmądrzejszego rozwiązania dla całego portu. Projekt jest otwarty dla wszystkich firm zainteresowanych tym tematem, niezależnie czy należą do RIP, czy też nie.

 Proszę o zgłaszanie swoich przedstawicieli do Piotra Frąckowiaka, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 795 501 441.

 Chcemy poprowadzić projekt sprawnie i bez zwłoki, zatem uprzejmie poproszę o przemyślenie zaproszenia i kontakt w terminie  do 4 lipca .

                                                                                                                                                                                Krzysztof Szymborski

                                                                                  Przewodniczący


 

piątek, 13 czerwiec 2014 21:27

Rady Interesantów Portów rozpoczynają współpracę

Written by

Dzisiaj, podczas trwającego w Szczecinie II Międzynarodowego Kongresu Morskiego, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Radami Interesantów Portu w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu.

Porozumienie podpisali z ramienia RIP Gdynia – przewodniczący Krzysztof Szymborski, z ramienia RIP Szczecin – przewodniczący Jan Stasiak, z ramienia RIP Świnoujście – przewodniczący Tadeusz Stryjewski oraz wice przewodniczący RIP Gdańsk, Adam Żołnowski.

Porozumienie ma na celu zaprezentowanie wspólnych stanowisk w stosunku do Zarządów Morskich Portów, organów administracji publicznej oraz podmiotów z nimi współpracujących . Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wymiany informacji, analiz, wspólnej organizacji seminariów  oraz, w razie potrzeby, do wzajemnej reprezentacji, a także wspierania zarządów portów w wielu działaniach mających na celu ułatwienie działań o charakterze administracyjnym i gospodarczym.

„Od początku prac nowego zarządu podkreślamy wagę współpracy całego środowiska portowców. Zarówno w Gdyni, jak i w Szczecinie czy Świnoujściu natrafiamy na wspólne problemy, takie jak np. konieczność usprawnienia odpraw towarów” – powiedział Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „Dzisiejsze porozumienie pozwoli nam mówić jednym, lepiej słyszalnym, głosem w sprawach ważnych dla środowiska, a tym samym istotnych dla całej polskiej gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze efektywniej konkurować z portami zachodnimi.”

Podpisanie porozumienia jest kolejnym krokiem Rady Interesantów Portu Gdynia w kierunku budowy szerokiej koalicji na rzecz polskich portów. W marcu tego roku podpisano dokument o współpracy pomiędzy RIP Gdynia a Krajową Izbą Gospodarki Morskiej, który miał na celu wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne prowadzonych działań oraz wspólne przygotowywanie analiz.


 

piątek, 13 czerwiec 2014 10:43

Polska gospodarka nie poradzi sobie bez infrastruktury

Written by

Czy trójmiejskie porty będą mogły rozwijać się w dotychczasowym tempie? Czy na torach Trójmiasta stworzy się zator? Czy jest to problem tylko dla Pomorza, czy dla całej polskiej gospodarki? I jak tego uniknąć? To główne pytania, na jakie szukali odpowiedzi uczestnicy debaty zorganizowanej przez Radę Interesantów Portu Gdynia oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Debata „Magistrala węglowa Gdynia – Śląsk jako element Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Zator kolejowy węzła trójmiejskiego zagrożeniem dla polskiej gospodarki?” odbyła się w środę, 11 czerwca w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Przyczynkiem do rozmowy o kolejowych problemach Trójmiasta był marcowy raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, który przewiduje, że obecna przepustowość torów w otoczeniu Gdyni i Gdańska jest dalece niewystarczająca wobec tempa rozwoju i potrzeb trójmiejskich portów. Rozwiązaniem tego problemu, zdaniem ekspertów ZDG TOR, jest elektryfikacja i modernizacja linii 201 – dawnej Magistrali Węglowej.

Trasa ta, zbudowana w latach 20. XX wieku w celu zapewnienia połączenia pomiędzy śląskimi kopalniami a portem w Gdyni, może zapewnić dostęp do Portu Gdynia bez potrzeby przejazdu przez całą aglomerację trójmiejską.

Wnioski te, przedstawione przez Pawła Rydzyńskiego z zespołu TOR, spotkały się z przychylnym przyjęciem obecnych na sali przewoźników kolejowych i ekspertów kolejnictwa. Jak podkreślali budowa alternatywnej trasy do Portu Gdynia pozwoli nie tylko na zwiększenie przepustowości, ale i zgodny z przepisami UE przewóz materiałów niebezpiecznych z ograniczeniem przejazdu przez tereny zurbanizowane.

W trakcie panelu dyskusyjnego  dyrektor biura planowania strategicznego PKP PLK Maciej Kaczorek zapowiedział jednak, że zelektryfikowany i rozbudowany zostanie tylko krótki odcinek tej trasy, który służyć ma pociągom Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycje na pozostałym (ok. 100km) odcinku znajdują się bowiem na zbyt niskiej pozycji w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, co może stanowić utrudnienie w pozyskiwaniu środków unijnych.

Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego i przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia zaapelował do Komisji Infrastruktury Sejmu RP o pomoc w przekonaniu urzędników z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zasadności inwestycji na linii 201. W odpowiedzi, poseł Jerzy Szmit zapowiedział zwołanie posiedzenia komisji poświęconego temu problemowi. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, o jego wadze stanowiło nie tylko skonfrontowanie potrzeb użytkowników torów kolejowych oraz PKP PLK, ale również wyraźna jednomyślność wszystkich przedstawicieli branży, której efektem ma być wspólny list do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o pilne podjęcie tematu.

Problem jest bowiem palący. Jak powiedział wiceminister Zbigniew Klepacki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obecnie przewoźnicy kolejowi uruchamiają tygodniowo 290 pociągów, co po uruchomieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz wprowadzeniu pociągów Pendolino może okazać się zbyt dużą liczbą jak na możliwości węzła trójmiejskiego.

Aby jednak zaspokoić potrzeby polskiej gospodarki, wskazane jest zwiększenie tej liczby ponad sześciokrotnie, do 1950 składów tygodniowo, co będzie niemożliwe bez inwestycji
w nowe szlaki kolejowe. Co to oznacza? „Polska gospodarka nie poradzi sobie bez infrastruktury” – oświadczył w trakcie panelu dyskusyjnego Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, przewodniczący Rady KIG.


 

wtorek, 27 maj 2014 10:49

Stanowisko RIP ws. odpraw celnych na morzu

Written by

Rada Interesantów Portu Gdynia zajęła stanowisko w sprawie przyspieszenia procedur celnych oraz prowadzenia odpraw na morzu.  Wnioski przekazano na ręce dyrektora Izby Celnej w Gdyni. Stanowisko Rady zawarto poniżej:

Szybka i sprawna odprawa celna jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha logistycznego dostaw niejednokrotnie determinującym trasę i sposób przewozu ładunku. Niestety biorąc pod uwagę rozwiązania i ułatwienia oferowane w tym zakresie przez naszych zachodnich sąsiadów ciągle przegrywamy.

 Jednym z ważniejszych ułatwień, na jakie czekają polscy importerzy, których ładunki trafiają z Dalekiego Wschodu na polski rynek, jest możliwość zgłaszania do odpraw celnych towarów znajdujących się jeszcze na statku bez konieczności czekania do momentu fizycznego wyładowania kontenera na plac składowy.

 Możliwość taka, pomimo tego, iż w portach niemieckich jest standardem, pojawiła się co prawda w ostatnim okresie również w polskich portach, ale dotyczy tylko i wyłącznie odpraw celnych w procedurze zwykłej, z której korzysta jedynie niewielki odsetek ładunków. Zdecydowana większość towarów odprawiana jest z wykorzystaniem procedury uproszczonej, która umożliwia m.in. rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej. W tym przypadku nasza administracja celna nie przewiduje jednak możliwości realizowania odprawy celnej towaru zlokalizowanego na statku zasłaniając się przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które stanowią, iż aby móc zrealizować odprawę celną z wykorzystaniem procedury uproszczonej w miejscu, towar musi znajdować się w miejscu uznanym przez Urząd Celny. W praktyce miejscami takimi są place składowe i magazyny czasowego składowania.

 Oznacza to, iż realizacja zgłoszenia celnego w procedurze uproszczonej, która jak sama nazwa mówi powinna być ułatwieniem i uproszczeniem, może rozpocząć się dopiero po fizycznym złożeniu kontenera na plac składowy, zaś procedura zwykła może być zrealizowana, gdy kontener znajduje się jeszcze na statku. Pytanie o sens i logikę takiego działania nasuwa się samo.

 W efekcie działań naszej administracji celnej procedura uproszczona, której zamysłem jest szybka i sprawna odprawa celna w rzeczywistości trwa dłużej niż zwykła procedura. Dodatkową kwestią jest sens czekania na to, aby kontener fizycznie został wyładowany ze statku, w sytuacji gdy jest on przyjęty do ewidencji systemu portowego z wszystkimi niezbędnymi danymi, numerem deklaracji złożenia, a Urząd Celny decyzję o ewentualnej rewizji podejmuje na podstawie cargo manifestu mając możliwość systemowego zatrzymania kontenerów do kontroli jeszcze przed ich wyładunkiem ze statku.

 W naszej ocenie wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego realizację odpraw celnych w procedurze uproszczonej przed fizycznym wyładunkiem kontenera ze statku jest rozwiązaniem, które powinno zostać wprowadzone niezwłocznie z uwagi na to, iż w znacznym stopniu poprawi przepustowość portów, skróci czas dostawy towaru w relacji port-odbiorca, jak również skłoni wielu polskich importerów, którzy w chwili obecnej realizują odprawy celne w portach niemieckich z uwagi na szybką, sprawną i bezproblemową obsługę, do przeniesienia ich do portów polskich, co jest nie bez znaczenia dla budżetu Polski, gdyż w Państwie w którym realizowana jest odprawa celna pozostaje 25% wartości należności celnych.


 

poniedziałek, 12 maj 2014 10:51

„Bez Gdyni sobie nie poradzimy” – debata o problemach korytarzy transportowych podczas EKG

Written by

Łańcuch logistyczny jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, dlatego budując korytarze transportowe należy przede wszystkim dążyć do wyeliminowania wąskich gardeł. Taki był główny wniosek debaty poświęconej korytarzom europejskiej sieci TEN-T, która odbyła się podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.


Piotr Frąckowiak, BCT / fot. WNP.pl

O tym, że budowa korytarzy transportowych to wielka szansa dla Polski, nie trzeba było nikogo przekonywać. Zarówno Stanisław Dąbrowa z Zarządu Województwa Śląskiego jak i Marszałek Województwa Łódzkiego, pan Ryszard Stępień entuzjastycznie oceniali perspektywy, jakie budowa korytarza Bałtyk-Adriatyk otwiera przed ich regionami, podkreślając jedynie że potrzebne jest mocniejsze wsparcie projektu na szczeblu rządowym.

Koordynacja projektu to jeden z trzech głównych problemów jakie prowadzący sesję Jarosław Szczepański wymienił na początku debaty. Piotr Zygadło z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zapowiedział, że już w czerwcu nastąpi pierwsze z serii spotkań komitetu sterującego. Pierwsze z nich obejmie przedstawicieli państw, przez które przebiegać będzie korytarz, kolejne uwzględnią również zarządców infrastruktury oraz organizacje samorządowe.  Efektem tych spotkań ma być dokument zawierający plany dalszego działania.

O konieczności koordynacji działań mówił Krzysztof Kasprzyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Podkreślał on znaczenie współpracy na szczeblu krajowym, gdyż Polska, jako silny kraj europejski jest jego zdaniem w stanie „wymusić” potrzebne inwestycje w pozostałych krajach korytarza.

A że inwestycje w infrastrukturę są potrzebne, pokazywali pozostali prelegenci. Rafał Klabuhn, prezes Euroterminalu Sławków, stwierdził że jego firma nie poradzi sobie bez odpowiednio drożnych tras dojazdowych do portów w Gdyni i Gdańsku a to może już niedługo stać się problemem. „ Korytarz będzie tak mocny, jak mocne będzie jego wąskie gardło – w tym wypadku jest to bezpośrednie zaplecze trójmiejskich portów” ” – mówił Piotr Frąckowiak, reprezentujący Bałtycki Terminal Kontenerowy i Radę interesantów Portu Gdynia. W podobnym tonie utrzymana była wypowiedź Doroty Raben, prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Pani prezes przeciwstawiła sobie coraz lepszy dostęp drogowy do gdańskiego portu z dostępem kolejowym, ograniczanym przez most na Martwej Wiśle.

„Prowadzone są znakomite projekty – wprowadzenie pociągów Pendolino, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy kolejne remonty i modernizacje szlaków kolejowych” – dodawał Piotr Frąckowiak–„ Ale jeśli nie inwestycje te nie będą ze sobą koordynowane, jeśli zabraknie szerszego spojrzenia, grozi nam paraliż. Podobną sytuację widzieliśmy już dwa lata temu, kiedy remonty tras prowadzących do Portu Gdynia miały ograniczyć ruch pociągów ze 100 składów na dobę do jedynie 6.”

Wśród najpilniejszych inwestycji wskazywano m.in. modernizację linii kolejowej 201, stanowiącej alternatywną trasę dojazdową do Gdyni. Na celowość przeprowadzenia prac na tej linii wskazywał również, przywoływany w trakcie panelu, raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Jak podkreślał Krzysztof Kasprzyk, pieniądze na ten cel są – UE przeznaczy na budowę infrastruktury korytarzowej w Polsce przynajmniej 4 mld Euro. Trzeba tylko przygotować odpowiednie projekty.

Ważne jest również pamiętanie o potrzebach klientów. Transport i logistyka to nie wielkie idee, to biznes na którym wszyscy muszą zarabiać – przekonywał prof. Adam Prokopowicz reprezentujący Institute on Global Innovation and Logistics. Trzeba oferować rozwiązania, które będą atrakcyjne dla klientów. A ci, jak pokazał w otwierającym debatę wystąpieniu Jarosław Szczepański – są zainteresowani korzystaniem z korytarzy transportowych i już dziś na trasie Bałtyk-Adriatyk zlecają przewóz ponad 24mln ton towarów rocznie.


 

środa, 30 kwiecień 2014 10:55

Gratulacje dla nowego zarządu ZMPG

Written by

Przewodniczacy Rady Interesantów Portu Gdynia, w imieniu swoim oraz wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie  składa serdeczne gratulacje dla całego Zarządu Morskiego Portu Gdynia z okazji powołania  na kolejną kadencję. Wierzymy, że decyzja Rady Nadzorczej to wyraz tak uznania dla dotychczasowych dokonań, jak i zaufania co do dalszych decyzji związanych z rozwojem portu.

Jednocześnie RIP deklaruje gotowość szerokiej współpracy Rady Interesantów Portu przy prowadzeniu dalszych inwestycji i codziennej współpracy. Jesteśmy przekonani, że zdecydowane inwestycje, jak szybka budowa nowej obrotnicy, pomogą w utrzymaniu wysokiej pozycji Portu Gdynia w regionie.

Całemu zarządowi życzymy  wielu sukcesów w dalszej pracy oraz bicia kolejnych rekordów wielkości przeładunków w Porcie Gdynia.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Szymborski
Przewodniczący zarządu
Rada Interesantów Portu Gdynia


 

czwartek, 10 kwiecień 2014 10:58

O problemach węzła trójmiejskiego na Forum Fracht

Written by

Groźba zatoru w trójmiejskim węźle kolejowym, dalsze kierunki rozwoju transportu intermodalnego, upraszczanie procedur kontrolnych – to główne tematy poruszane podczas Drugiego Forum Fracht, które odbyło się 9 kwietnia w salach Amber Expo w Gdańsku.

 Polskie porty nie mogą być prowincją – stwierdził Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę branży TSL, którą określił mianem „kręgosłupa gospodarki” oraz zapowiedział, że jednym z celów rządu jest zwiększenie udziału eksportu w PKB Polski do 60% do 2020 r.

 Jednak aby tak się stało, konieczne są inwestycje, w innym wypadku realna stanie się groźba zatoru kolejowego na torach w obrębie Trójmiasta. Problemowi temu poświęcony był pierwszy panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele terminali, portów i spółek kolejowych.

 Jednym z punktów wyjścia prowadzonej dyskusji był raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Rady Interesantów Portu Gdynia dotyczący problemów przepustowości szlaków kolejowych prowadzących do portu w Gdyni. Krzysztof Gromadowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia stwierdził, że opracowanie to otwiera oczy. Dziękując za przygotowanie go przewodniczącemu Rady Interesantów Portu Gdynia Krzysztofowi Szymborskiemu przyznał, że wobec przedstawionych analiz nie można udawać, że problemu nie ma.

„Nasi klienci do 2020 chcieliby podwoić wolumen ładunków.” – mówił prezes Szymborski. – „A to będzie wymagało pogodzenia przewozów pasażerskich i towarowych w otoczeniu trójmiejskich portów.”.

Jednym z podstawowych postulatów, zarówno wymienionych w raporcie, jak i poruszanych w trakcie panelu, jest modernizacja linii kolejowej 201 łączącej Gdynię z Bydgoszczą. Jak zapewniał Zbigniew Klepacki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, remont i rozbudowa linii, stanowiącej część dawnej magistrali węglowej powinna nastąpić w perspektywie finansowej UE na lata ?2014-2020. Podobne zapewnienia można było usłyszeć w wypowiedzi Andrzeja Pawłowskiego, członka zarządu PKP PLK.

W wystąpieniu wprowadzającym, dr Andrzej Massel z Instytutu Kolejnictwa, były wiceminister Transportu przypomniał, że problemy węzła trójmiejskiego mają charakter nie tylko ogólnopolski, ale i europejski – gdyż to w Gdyni i Gdańsku rozpoczyna swój bieg korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, wpisany w unijną sieć TEN-T. „Dlatego inwestycje nie powinny ograniczać się tylko do okolic Trójmiasta. Ważna dla Polski jest przebudowa przejścia Zwardoń-Skalite, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność naszych portów dla kontrahentów ze Słowacji” – dodał prezes Szymborski.