• 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
wtorek, 03 styczeń 2017 08:31

W gdyńskim porcie rozpoczął się proces projektowania platformy komunikacyjnej - polskiego Port Community System (PCS)

Written by

Rozpoczęły się prace projektowania zintegrowanej platformy komunikacyjnej ‘Polski PCS’ dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, importu/eksportu towarów i poprawy sprawności ich przepływu we wszystkich gałęziach transportu.

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia spotkanie organizacyjne, mające na celu przedstawienie zakresu i harmonogramu prac przygotowania Studium Wykonalności polskiego PCS oraz powołania Zespołów Roboczych do realizacji poszczególnych zadań.

Po wielu spotkaniach w 2016 roku i uzgodnieniach wspólnej wizji Port Community System, środowisko biznesu i administracji polskich portów morskich uzyskało poparcie partnerów rządowych – Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - dla realizacji PCS.

Zarząd gdyńskiego portu obserwując potrzeby innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i administracji morskiej, celnej, portowej oraz poparcie Rządu dla działań wpisujących się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie włączył się do prac na rzecz PCS. Ministerstwo Rozwoju popiera inicjatywę utworzenia nowoczesnej gospodarki cyfrowej polskich portów i międzynarodowej integracji obrotu towarowego w imporcie/eksporcie w oparciu o platformę e-usług. Utworzenie informatycznej platformy komunikacyjnej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej, uwzględniono w Polityce Morskiej RP.

W odpowiedzi na wniosek Ministra Rozwoju, Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) podjął się koordynacji współpracy wszystkich interesariuszy procesów morskich, portowych, celnych, handlowych i spedycyjnych, transportowo-logistycznych, itp., w celu przygotowania Studium Wykonalności Polskiego PCS, uwzględniającego wspólną koncepcję organizacyjną, funkcjonalną i informatyczną PCS. Ministerstwo Rozwoju wskazało potrzebę koordynacji prac przez Instytut Logistyki i Magazynowania, jako doświadczonego i zaufanego partnera interesariuszy obrotu portowo-granicznego - przedsiębiorstw oraz administracji morskiej i celnej. Prace Instytutu Logistyki pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju będzie koordynował merytorycznie i organizacyjnie Profesor Śliwczyński z ILiM.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w opracowaniu Studium Wykonalności polskiego PCS należy uwzględnić potrzeby i korzyści poprawy efektywności i sprawności działań wszystkich interesariuszy obrotu portowo-granicznego, procesowe współdziałanie partnerów i udostępnianie danych wykorzystując usługi cyfrowe, wykorzystanie nowoczesnych systemów śledzenia statków i lądowych środków transportu, ładunków i monitorowania przepływu towarów, lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz skomunikowanie systemów informatycznych.

Na spotkaniu przedstawiono wstępne wyniki analiz procesowych i przepływu danych pomiędzy morskim terminalem kontenerowym oraz partnerami z biznesu i administracji, na przykładzie operacji obsługi ładunków Bałtyckiego Terminala Kontenerowego BCT. Firma Pentacomp przedstawiła dobre praktyki i doświadczenia w zakresie architektury ICT systemów PCS na świecie, a ekspert z Instytutu Logistyki omówił stosowane na świecie modele biznesowe (w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym) oraz organizację i zarządzanie platformą PCS.  

Inicjatywa rozpoczęcia prac projektowych PCS ożywiła środowisko i spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów całego Pomorza, od Świnoujścia i Szczecina po Gdańsk i Gdynię. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników reprezentujących 30 partnerów, w tym z biznesu (terminale portowe, przewoźnicy drogowi i kolejowi, armatorzy, operatorzy logistyczni, spedytorzy, firmy ICT, Rady Interesantów Portów) i administracji (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Izby i Urzędy Celne, Inspekcje Graniczne, Urzędy Morskie, Straż Graniczna, Zarządy Portów), a także media branży morskiej.

Partnerzy przyjęli wstępny harmonogram prac nad Studium Wykonalności PCS na około 3-4 miesiące i powołali pięć tematycznych Zespołów Roboczych, do których zapisało się ponad 40 uczestników spotkania. Prace nad Studium Wykonalności PCS będą miały przez cały czas otwartą i elastyczną formułę współpracy wszystkich partnerów. Zespoły Robocze wykonają analizy funkcjonale, procesowe i zaproponują wstępne rozwiązania w pięciu obszarach tematycznych Studium Wykonalności:

1.      procesy i funkcjonalność użytkowa platformy PCS,

2.      architektura informatyczna, teletechniczna i usługi cyfrowe,

3.      przepływ informacji i dokumentów oraz standaryzacja i interoperacyjność,

4.      przepisy prawa i procedury wymagane dla komunikacji na platformie PCS i jej funkcjonowania,

5.      model biznesowy polskiego PCS oraz organizacja i zarządzanie platformą po jej utworzeniu,

 

Stworzyliśmy platformę rzeczowej i skonkretyzowanej współpracy wszystkich partnerów dla utworzenia polskiego PCS i będziemy Państwa informować o postępie prac.

piątek, 02 grudzień 2016 08:36

OSTATNIE POŻEGNANIE

Written by

 

ANDRZEJ SZCZERBA

 

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 grudnia 2016 roku o godzinie 12:30

w Kaplicy i na Cmentarzu Witomino w Gdyni.

 

Pogrążona w smutku,

Anna Szczerba-Boguś

poniedziałek, 07 listopad 2016 13:16

Ustawa o zakazie handlu w niedziele a port w Gdyni: opinia RIPu i treść ustawy.

Written by

Prosimy o zapoznanie się z "Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele" oraz oficjalnym stanowiskiem Rady Interesantów Portu Gdynia w tej sprawie.

 

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

 

Stanowisko RIP w sprawie projektu o ograniczeniu handlu w niedziele

piątek, 04 listopad 2016 07:28

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia

Written by

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia X kadencji, zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Statutu RIP Gdynia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu GdyniaZebranie odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 - godz. 13:00 I termin oraz 13:15 II termin w sali 121 w budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9 w Gdyni.

Porządek posiedzenia oraz pozostałe informacje dostępne są poniżej.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków RIP 

 

 

piątek, 26 sierpień 2016 10:24

Stena Line nowym członkiem Rady Interesantów Portu Gdynia

Written by

Z niekłamaną satysfakcją informuję wszystkich członków Rady o przyłączeniu do naszego grona nowego, wielce zacnego partnera: Spółki z o.o. Stena Line 

Liczę na aktywny udział Pana Marka Kiersnowskiego i jego zespołu w pracach Rady na rzecz wzmocnienia pozycji portu Gdynia na mapie portów bałtyckich.

 

Krzysztof Szymborski

piątek, 26 sierpień 2016 06:10

Stanowisko RIP w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Written by

Stanowisko RIP przekazane do ministerstwa infrastruktury i budownictwa 24 sierpnia 2016  w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

Przygotowany w 2016 r.  przez Politechnikę Gdańską dokument "Analiza celowości budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna Linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka- Gdynia Port" wykazał konieczność budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna, celem zapewnienia sprawnej obsługi kolejowej Portu Gdyńskiego.

Autor w podsumowaniu zwraca uwagę, że "...ze względu na rosnące prognozowane natężenie ruchu oraz trudny profil linii kolejowej nr 201 na odcinku Gdynia Główna - Gdańsk Osowa, dopuszczalna masa całkowita pociągów masowych jest determinowana czasem zajętości infrastruktury na ww. odcinku przez dany rodzaj pociągów.

Pociąg masowy prowadzony przez lokomotywę Newag Dragon o masie brutto 2519t potrzebuje na pokonanie odcinka Gdynia Główna - Gdańsk Osowa ok. 22 min. Skutkuje to możliwością całkowitego wykorzystania zdolności przepustowej, zarówno w ciągu doby, jak i godziny szczytowej. Zwiększenie masy pociągu wpływa na dalsze pogarszanie warunków ruchu kolejowego na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 201.

Jeżeli linia kolejowa nr 201 ma stanowić realną alternatywę dla ciągu linii kolejowych nr 9 i 202 (odcinek Tczew-Gdynia Główna) w dostępie do Portu Gdynia, to musi być zapewniona możliwość wyprawiania na daną linię pociągów o masie brutto ponad 3000 t. Przy zakładanym wzroście natężenia ruchu kolejowego oraz przy zachowaniu odpowiednich warunków ruchu, daną możliwość dają jedynie działania organizacyjne polegające na wyprawianiu ciężkich pociągów towarowych w trakcji ukrotnionej lub działania inwestycyjne polegającej na dobudowie trzeciego toru na odcinku Gdynia Główna - Gdańsk Osowa."

 

Biorąc powyższe pod uwagę stoimy na stanowisku, że inwestycja „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” powinna być rozszerzona o realizację trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna.

czwartek, 31 marzec 2016 21:03

Aktualizacja raportu ZDG TOR

Written by

Zespół doradców Gospodarczych TOR wspólnie z Radą Interesantów Portu Gdynia przygotował aktualizację raportu pt. “Dostępność transportem kolejowym do Portu Gdynia – diagnoza problemów i rekomendacje odnośnie zagwarantowania odpowiedniej przepustowości tego połączenia”. 

Dodatkowo, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, pan Krzysztof Szymborski, przygotował krótki opis wymaganych inwestycji na linii 201.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oboma dokumentami.

-Linia 201_26032015

-2015 03 23 ZDGTOR_

-Gdynia_przepustowosc_aktualizacja_21.03.2015_v1


 

wtorek, 01 grudzień 2015 13:38

Zarząd RIP wybrany na nową kadencję

Written by

27 listopada Rada Interesantów Portu Gdynia wybrała nowy Zarząd na kolejną dwuletnią kadencję.

Do składu nowego Zarządu po raz pierwszy weszła Lidia Dziewierska, Prezes Zarządu Loconi Intermodal oraz Michał Wykowski, dyrektor biura Unifeeder na Polskę i republiki bałtyckie. Po raz kolejny w Zarządzie znaleźli się Sławomir Kalicki, Prezes Zarządu Inter Marine oraz Krzysztof Szymborski, Prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który ponownie został wybrany Przewodniczącym Zarządu RIP.

Na Walnym Zgromadzeniu ustalono także główne kierunki prac Rady na następne lata. Wśród priorytetowych zadań dla Rady znalazły się m.in. intensyfikacja działań w sprawie pogłębienia portu Gdynia oraz wybudowanie nowej obrotnicy dla statków, a także dostęp drogowy („Droga Czerwona”) i kolejowy (linia 201) do portu. Rada Interesantów Portu Gdynia chce również nawiązać ścisłą współpracę z nowoutworzonym Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz współpracować z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przy tworzeniu Port Community System.

Krzysztof Szymborski, prezes Zarządu RIP, wyraził nadzieję na partnerską współpracę z nowymi władzami: Chcemy nadal reprezentować środowisko przedsiębiorców pracujących w gdyńskim porcie w kontaktach z Rządem, zwłaszcza z nowym Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich 2 latach. Będziemy promować w Warszawie gospodarkę morską i nasz port, a także monitorować i wspierać transportowe inwestycje infrastrukturalne, niezbędne dla dalszego rozwoju branży i regionu.


 

środa, 18 listopad 2015 20:20

Zwyczajne Walne Zebranie Członków RIP

Written by

Szanowni Państwo,

zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia IX Kadencji, zgodnie z par.  15 ust. 4 i 5 Statutu RIP Gdynia, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 o godz. 13:00 (I termin) lub 13:15 (II termin) w sali F/H Budynku III w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

Porządek posiedzenia obejmie:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Rady za okres od listopada 2014 do października 2015.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej RIP Gdynia za rok 2014.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz propozycji przeznaczenia zysku za rok bilansowy 2014.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Rady Interesantów Portu Gdynia.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady X kadencji.
 10. Wybór Członków Zarządu Rady X kadencji.
 11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej X Kadencji
 12. Wystąpienie Przewodniczącego RIP Gdynia X Kadencji.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie zebrania.

Prosimy o obecność formalnie umocowanych reprezentantów.


 

poniedziałek, 09 listopad 2015 20:38

Stworzenie specjalizacji morskiej to dobra decyzja

Written by

Rada Interesantów Portu Gdynia zdecydowanie popiera decyzję Ministerstwa Gospodarki o włączeniu gospodarki i technologii morskich do systemu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zdaniem Rady pozwoli to na skuteczne wsparcie wielu innowacyjnych projektów oraz na wzmocnienie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to wyznaczone przez Ministerstwo Gospodarki branże, których rozwój ma zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększanie wartości dodanej polskiej gospodarki oraz podnoszenie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Projekty wpisujące się w zakres tematyczny KIS będą miały zwiększone szanse na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Decyzją Ministerstwa Gospodarki z 28 października b.r., do już istniejących specjalizacji dołączyła gospodarka morska. Zakres nowej specjalizacji podzielono na trzy główne działy – projektowanie, budowa i konwersja jednostek pływających, projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

W ich ramach nacisk położono m.in. na wdrażanie nowych rozwiązań IT, ICT, automatykę i rozwój technologii bezzałogowych oraz zwiększanie sprawności i efektywności energetycznej.

„Włączenie gospodarki morskiej do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji to dobry krok, którego pozytywne skutki odczuwalne będą nie tylko w firmach sektora morskiego” – powiedział Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „Rozwój innowacyjnych technologii w logistyce może pozytywnie wpłynąć nie tylko na kondycję branży, ale i na konkurencyjność całego polskiego handlu zagranicznego, dzięki możliwości zmniejszenia czasu i kosztów dostaw”.


 

Strona 1 z 4